Organiseermeer

De Rijke Leer-omgeving

Een optimaal ontwikkelklimaat voor kinderen

Een rijke leeromgeving is een onderwijsomgeving die een breed palet van leerervaringen en interacties biedt om de ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. In een rijke leeromgeving gaat leren verder dan alleen het overdragen van kennis. Het gaat juist om bijvoorbeeld praktisch leren, samenwerking, creativiteit en kritisch denken. Het creëren van een rijke leeromgeving draagt bij aan een inspirerend leerproces in en met “de echte wereld”.

De Rijke Leeromgeving

Een optimaal ontwikkelklimaat voor kinderen

Een rijke leeromgeving is een onderwijsomgeving die een breed palet van leerervaringen en interacties biedt om de ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. In een rijke leeromgeving gaat leren verder dan alleen het overdragen van kennis. Het gaat juist om bijvoorbeeld praktisch leren, samenwerking, creativiteit en kritisch denken. Het creëren van een rijke leeromgeving draagt bij aan een inspirerend leerproces in en met “de echte wereld”.

De onderdelen van de Rijke Leeromgeving

In een rijke leeromgeving gaat leren verder dan alleen het overdragen van kennis. Het gaat juist om bijvoorbeeld praktisch leren, samenwerking, creativiteit en kritisch denken. Het creëren van een rijke leeromgeving draagt bij aan een inspirerend leerproces in en met “de echte wereld”. 

Een rijke leeromgeving kan een fysieke omgeving zijn. Een klas, een school, een buurt. Of verder, bijvoorbeeld een leercentrum (bijvoorbeeld een ziekenhuis of een museum) iets minder in de buurt. Het kan ook een omgeving van mensen zijn (experts, leerlingen, leerkrachten, vrijwilligers). Het kan een online omgeving zijn. Of een gevoelde omgeving, bijvoorbeeld het palet aan leerkansen die een leerkracht in zijn of haar rugzak heeft. 

Met verschillende onderdelen worden de leerervaringen van kinderen versterkt. Een rijke leeromgeving biedt betekenisvolle leersituaties, waarbij leerlingen actief betrokken zijn en verbanden kunnen leggen tussen verschillende vakken en situaties. Het stimuleert hun nieuwsgierigheid, creativiteit en probleemoplossend vermogen.

Een aanpak die rekening houdt met de verschillende talenten, leerbehoeften, leerstijlen, interesses en vaardigheden van leerlingen, en die verschillende manieren van leren ondersteunt.
Een professionele leerkracht, van wie je kunt leren en die zich richt op het leerproces van de leerlingen.
Kansen voor samenwerking en interactie tussen leerlingen (leren van en met elkaar, bijvoorbeeld verschillende culturen, leren van elkaar) en met de leerkracht, maar ook Samenwerkingskansen voor leren van en met de lokale, regionale en brede (professionele) gemeenschap van experts of vrijwilligers.
Leercontexten in een interactieve omgeving die kinderen uitnodigt tot het stellen van vragen, de nieuwsgierigheid opwekt en waarbij ruimte is voor inbreng van de leerling, voor eigen wensen, oplossingen en creativiteit.
Authentieke, betekenisvolle, uitdagende, leerlinggerichte, cross-disciplinaire en creatieve activiteiten (werkvormen, projecten en taken)
Vragen van en voor de echte wereld die leidend zijn bij het leren en waarbij leerlingen worden uitgedaagd om problemen op te lossen, te experimenteren, slagen en mislukken, onderzoek te doen, leren van elkaars verschillen, hun kritisch denkvermogen te ontwikkelen en als wereldburger (lokaal of op grotere schaal) het verschil te maken.
Een diverse verzameling van educatieve materialen en middelen, zoals (kosteloos) creatief materiaal, educatief materiaal, boeken en digitale tools en technologische hulpmiddelen om het leren te ondersteunen, zoals interactieve apps, games, online bronnen en samenwerkingsplatforms.
Leersettings (ruimtes) die zijn aangepast aan de behoeften van de leerlingen en verschillende leeractiviteiten mogelijk maakt. Denk aan een hoek, klaslokaal, school, hal, atelier, multifunctionele ruimte etc. Maar denk ook aan de buitenschoolse ruimte. De speelplaats of breder, de buurt van de school. Denk ook aan een museumruimte of een ziekenhuis- of bedrijfsruimte.

Waarom Organiseermeer?

Hoe kunnen we je helpen?

Organiseermeer biedt een breed scala aan diensten, producten en tools die erop gericht zijn om schoolteams te inspireren, de werkdruk voor docenten te verlagen en zo de leer- en leefomgeving van kinderen en jongeren te helpen verbeteren. Daarbij is de identiteit van de school het vertrekpunt. Wij werken dan ook altijd op maat, kerndoelvolgend en in het verlengde van de werkwijze van de school.

Verrijkende
inspiratie
pakketten

voor een rijke leeromgeving

Onze inspiratiepakketten geven je inspiratie om je onderwijsthema’s vorm te geven vanuit verschillende invalshoeken.

Inspiratie

Het
Abonnement

Tot jullie dienst!

Van het uitwerken van lesmateriaal tot de volledige planning van activiteiten of gastlessen.

Werkdrukvermindering

Programma
ontwerp
op maat

leeraanbod en planning

Volledig uitgewerkte jaar- of deelprogramma’s passend bij de wensen en het curriculum van jouw school.

Programmaontwerp

Het
VisieLab

inspiratieSessies

In twee deelsessies komen we tot een visie op de Rijke Leeromgeving die aansluit bij de identiteit van jouw school.

Visieontwikkelng

Samen
blijven
leren

Professionalisering

Deskundigheidsbevordering

Organiseermeer verzorgt cursussen, werksessies en inspiratiedagen voor leerkrachten, scholen en schoolbesturen.

De
ToolKit

voor een rijke leeromgeving

Een “gereedschapskist” waarmee elke leerkracht, klas of leerling een Rijke Leeromgeving kan toveren.

toolkit

In ontwikkeling

De Organiseermeer

toolkit

Voor een Rijke Leeromgeving

De ToolKit is een fysieke ‘gereedschapskist’ waarmee elke leerkracht met de klas, groepjes leerlingen, of een leerling op zichzelf, instant een Rijke Leeromgeving kan toveren en aan de slag kunnen met aansprekende werkvormen. De Toolkit bevat een basispakket en kan worden uitgebreid met updates.

Ontvang nieuws over de ToolKit

Terugbelverzoek

De Rijke Leeromgeving

Een rijke leeromgeving is een onderwijsomgeving die een breed palet van leerervaringen en interacties biedt om de ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. In een rijke leeromgeving gaat leren verder dan alleen het overdragen van kennis. Het gaat juist om bijvoorbeeld praktisch leren, samenwerking, creativiteit en kritisch denken. Het creëren van een rijke leeromgeving draagt bij aan een inspirerend leerproces in en met “de echte wereld”.