Organiseermeer

Een rijke

leeromgeving

voor ALLE kinderen

LOGO OM rood A93C35

Organiseermeer

Onderwijsondersteundend centrum

Organiseermeer is een onderwijsondersteunend centrum dat helpt vorm te geven aan een Rijke Leeromgeving voor kinderen. Dat doen we door scholen, maar ook door andere professionele instellingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren, te ondersteunen. We bieden ondersteuning, inspiratie, programma’s en ontwikkeling.

Hands-on
ondersteuning
voor de klas

Van het uitwerken van lesmateriaal tot de volledige planning van activiteiten of gastlessen. Alsof je een persoonlijke assistent voor de klas hebt.

Inspiratie &
creatieve
denkkracht

Ontwikkeling begint met nieuwe ideeën. Organiseermeer denkt mee en biedt frisse inspiratie die uitdaagt, prikkelt en op nieuwe gedachten brengt. 

Lesmateriaal &
programma
ontwikkeling

Organiseermeer ontwikkelt verrijkende programma’s op maat, vaste programma’s, lesmateriaal, naschools aanbod en meer!

De
ToolKit

De ToolKit is een fysieke ‘gereedschapskist’ waarmee elke leerkracht met de klas, groepjes leerlingen, of een leerling op zichzelf, instant een Rijke Leeromgeving kan toveren.

Organiseermeer voor kinderen

Organiseermeer helpt professionals die betrokken zijn bij de (brede) ontwikkeling van kinderen en jongeren. We werken veelal voor het onderwijs – scholen of overkoepelende besturen voor basis-, voortgezet- en hoger onderwijs. We werken ook voor bedrijven, organisaties of gemeenten  die de ontwikkeling van Rijke Leeromgevingen in het onderwijs ondersteunen.

voor het
onderwijs

De dienstverlening van Organiseermeer richt zich in eerste instantie op het basis- en voortgezet onderwijs.

voor
gemeenten

We werken samen met gemeenten om rijke leerkansen voor kinderen te vergroten.

voor
penvoerders
CMK of School
en Omgeving

Onze diensten passen goed binnen de regelingen School en Omgeving en Cultuureducatie met Kwaliteit.

voor
instellingen
gericht op
educatie

Op projectbasis werken we mee aan projecten die zijn geïnitieerd door andere maatschappelijke instellingen die zich richten op educatieve projecten. 

Waarom we doen wat we doen

Alle kinderen verdienen een leer- en leefomgeving waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, hun talenten kunnen verkennen, hun eigen krachten mogen inzetten en hun identiteit kunnen ontdekken. Dáár willen wij ons steentje aan bijdragen. Dit doen we door schoolteams op alle mogelijke manieren te ondersteunen in het verrijken van de leeromgeving van kinderen en jongeren die past bij de identiteit en visie van de school. 

Omdat we in opdracht werken van een school of overkoepelend orgaan scholen, staan we altijd in dienst van het onderwijs zelf. We worden niet gesubsidieerd en ontvangen geen structurele financiering. Ondanks dat Organiseermeer dus ‘een commercieel bedrijf’ is, en geen stichting of organisatie die bijvoorbeeld uit subsidies of overheidsbijdrage(n) wordt gefinancierd, werken we met een hart voor onderwijs en in bredere zin, een toekomstbestendige maatschappij. Daarom doen we wat we doen vanuit een sterke inhoudelijke basis, eerlijke samenwerking, tegen maatschappelijke tarieven en zonder onnodig hoog winstoogmerk.

In dienst van het onderwijs

Waarom Organiseermeer?

Hoe kunnen we je helpen?

Organiseermeer biedt een breed scala aan diensten, producten en tools die erop gericht zijn om schoolteams te inspireren, de werkdruk voor docenten te verlagen en zo de leer- en leefomgeving van kinderen en jongeren te helpen verbeteren. Daarbij is de identiteit van de school het vertrekpunt. Wij werken dan ook altijd op maat, kerndoelvolgend en in het verlengde van de werkwijze van de school.

Verrijkende
inspiratie
pakketten

voor een rijke leeromgeving

Onze inspiratiepakketten geven je inspiratie om je onderwijsthema’s vorm te geven vanuit verschillende invalshoeken.

Inspiratie

Het
Abonnement

Tot jullie dienst!

Van het uitwerken van lesmateriaal tot de volledige planning van activiteiten of gastlessen.

Werkdrukvermindering

Programma
ontwerp
op maat

leeraanbod en planning

Volledig uitgewerkte jaar- of deelprogramma’s passend bij de wensen en het curriculum van jouw school.

Programmaontwerp

Het
VisieLab

inspiratieSessies

In twee deelsessies komen we tot een visie op de Rijke Leeromgeving die aansluit bij de identiteit van jouw school.

Visieontwikkelng

Samen
blijven
leren

Professionalisering

Deskundigheidsbevordering

Organiseermeer verzorgt cursussen, werksessies en inspiratiedagen voor leerkrachten, scholen en schoolbesturen.

De
ToolKit

voor een rijke leeromgeving

Een “gereedschapskist” waarmee elke leerkracht, klas of leerling een Rijke Leeromgeving kan toveren.

toolkit

In ontwikkeling

De Organiseermeer

toolkit

Voor een Rijke Leeromgeving

De ToolKit is een fysieke ‘gereedschapskist’ waarmee elke leerkracht met de klas, groepjes leerlingen, of een leerling op zichzelf, instant een Rijke Leeromgeving kan toveren en aan de slag kunnen met aansprekende werkvormen. De Toolkit bevat een basispakket en kan worden uitgebreid met updates.

Ontvang nieuws over de ToolKit

Terugbelverzoek

Bestel het Zomer Inspiratiepakket!

Ben je toe aan frisse inspiratie voor het terugkerende thema Zomer? Organiseermeer heeft een inspiratiepakket ontwikkeld voor basisscholen waarmee je nog heel wat zomerdagen vooruit kunt! 

€25

Het is ZOMER!

Het is lekker lang licht en de zon voelt steeds warmer op je gezicht! Ben je toe aan frisse inspiratie voor het terugkerende thema Zomer? Organiseermeer heeft een inspiratiepakket ontwikkeld voor basisscholen, waarmee je nog heel wat zomerdagen vooruit kunt. Dit pakket bevat 100x inspiratie waarmee je gemakkelijk en snel aan de slag kunt in alle klassen van het basisonderwijs. Vanuit 17 verschillende invalshoeken, inclusief werkbladen die direct in te zetten zijn én een compleet uitgewerkte les.

€25,-

De Rijke Leeromgeving

Een rijke leeromgeving is een onderwijsomgeving die een breed palet van leerervaringen en interacties biedt om de ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. In een rijke leeromgeving gaat leren verder dan alleen het overdragen van kennis. Het gaat juist om bijvoorbeeld praktisch leren, samenwerking, creativiteit en kritisch denken. Het creëren van een rijke leeromgeving draagt bij aan een inspirerend leerproces in en met “de echte wereld”.