Organiseermeer

Het VisieLab

De Rijke leeromgeving op jouw school

Het VisieLab is een format voor de totstandkoming van een visie van een school op de Rijke Leeromgeving. Daarnaast biedt Organiseermeer ook visietrajecten op maat.

Het VisieLab

De Rijke leeromgeving op jouw school

Het VisieLab is een format voor de totstandkoming van een visie van een school op de Rijke Leeromgeving. Daarnaast biedt Organiseermeer ook visietrajecten op maat.

Het

VisieLab

Met dit ontwikkelformat komen we samen tot een visie die richting geeft aan hoe de Rijke Leeromgeving eruit ziet voor jouw school. Daarnaast krijg je een aanzet voor hoe je die visie vervolgens vertaalt naar een programma.

2 inspirerende brainstormsessies

In twee deelsessies werken we toe naar een visie op de Rijke Leeromgeving die aansluit bij de identiteit van jullie school. De sessies duren elk 2 uur. De eerste sessie zoomen we in op het kind/de leerling, met als vertrekpunt hun unieke behoeften en talenten. We gaan op zoek naar wat hen prikkelt, nieuwsgierig maakt, inspireert en aanzet tot groei en ontwikkeling. In de tweede sessie kijken we naar de verrijkende elementen in de leeromgeving van het kind. Met het kind als middelpunt kijken we naar de schoolomgeving, de directe leefomgeving en de grote omgeving en hoe zij allen kunnen bijdragen aan de Rijke Leeromgeving.

De opbrengst

De opbrengsten van de sessies worden verwerkt tot een visie op de Rijke Leeromgeving voor jullie school, een visuele samenvatting van deze visie en een uitgewerkte versie met suggesties voor de implementatie van deze visie.

De kosten

€ 2500,-

Inclusief de brainstormsessies, de uitwerking van de visie, de poster, het boekje en de drukkosten.

Organiseermeer ontwerpt programma’s op maat die het curriculum verrijken. Dit kan een vervolg zijn op een visietraject maar kan hier ook los van staan.

Van visie naar programma

Waarom Organiseermeer?

Hoe kunnen we je helpen?

Organiseermeer biedt een breed scala aan diensten, producten en tools die erop gericht zijn om schoolteams te inspireren, de werkdruk voor docenten te verlagen en zo de leer- en leefomgeving van kinderen en jongeren te helpen verbeteren. Daarbij is de identiteit van de school het vertrekpunt. Wij werken dan ook altijd op maat, kerndoelvolgend en in het verlengde van de werkwijze van de school.

Verrijkende
inspiratie
pakketten

voor een rijke leeromgeving

Onze inspiratiepakketten geven je inspiratie om je onderwijsthema’s vorm te geven vanuit verschillende invalshoeken.

Inspiratie

Het
Abonnement

Tot jullie dienst!

Van het uitwerken van lesmateriaal tot de volledige planning van activiteiten of gastlessen.

Werkdrukvermindering

Programma
ontwerp
op maat

leeraanbod en planning

Volledig uitgewerkte jaar- of deelprogramma’s passend bij de wensen en het curriculum van jouw school.

Programmaontwerp

Het
VisieLab

inspiratieSessies

In twee deelsessies komen we tot een visie op de Rijke Leeromgeving die aansluit bij de identiteit van jouw school.

Visieontwikkelng

Samen
blijven
leren

Professionalisering

Deskundigheidsbevordering

Organiseermeer verzorgt cursussen, werksessies en inspiratiedagen voor leerkrachten, scholen en schoolbesturen.

De
ToolKit

voor een rijke leeromgeving

Een “gereedschapskist” waarmee elke leerkracht, klas of leerling een Rijke Leeromgeving kan toveren.

toolkit

In ontwikkeling

De Organiseermeer

toolkit

Voor een Rijke Leeromgeving

De ToolKit is een fysieke ‘gereedschapskist’ waarmee elke leerkracht met de klas, groepjes leerlingen, of een leerling op zichzelf, instant een Rijke Leeromgeving kan toveren en aan de slag kunnen met aansprekende werkvormen. De Toolkit bevat een basispakket en kan worden uitgebreid met updates.

Ontvang nieuws over de ToolKit

Terugbelverzoek

De Rijke Leeromgeving

Een rijke leeromgeving is een onderwijsomgeving die een breed palet van leerervaringen en interacties biedt om de ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. In een rijke leeromgeving gaat leren verder dan alleen het overdragen van kennis. Het gaat juist om bijvoorbeeld praktisch leren, samenwerking, creativiteit en kritisch denken. Het creëren van een rijke leeromgeving draagt bij aan een inspirerend leerproces in en met “de echte wereld”.