Organiseermeer

Programmaontwerp

Programma-ontwerp

Een uitgewerkt een- of meerjarenprogrammma op maat

Organiseermeer maakt programma’s op maat die aansluiten bij de werkwijze van een school. Daarnaast bieden wij een aantal kant en klare deelprogramma’s die scholen af kunnen nemen.

Programmaontwerp

Een uitgewerkt een- of meerjarenprogramma op maat

Organiseermeer maakt programma’s op maat die aansluiten bij de werkwijze van een school. Daarnaast bieden wij een aantal kant en klare vaste programma’s die scholen af kunnen nemen.

Programma's

op

maat

We maken een volledig uitgewerkte programma’s voor de thema’s of methode van een klas of school inclusief tijdsplanning en budgettering. Dit ontwerp kan een follow-up zijn van een visietraject maar kan daar ook los van staan.

Hoe gaan we te werk?

Stap 1: Wat willen we dat de kinderen leren?

De school geeft aan waar het programma voor is. Bijvoorbeeld: een verrijkend programma voor WO of burgerschapsonderwijs. Samen bekijken we welke doelen er (bijvoorbeeld vanuit de methode of vanuit het bestuur) centraal moeten staan. 

we bekijken hoe die doelen gehaald moeten worden. Moeten er vooral veel actieve werkvormen komen? Moet het programma vooral bestaan uit dingen die de kinderen zelf op eigen gelegenheid kunnen doen? Moeten er juist veel samenwerkingsvormen in zitten? We kijken samen naar de voorwaarden en aandachtspunten die in het programma meegenomen moeten worden hoe moet het programma eruitzien? Waar ligt het zwaartepunt? Hoe ziet de mix er idealiter uit? Worden het lessen, activiteiten, gastlessen, juist doe het zelf, onderzoeksopties, energizers, uitjes, online of juist offline?). Het kan ook zo zijn dat de methode of het curriculum waar de school mee werkt en waar het programma op moet aansluiten, al één of meer uitgangspunten geeft. Dat diepen we dan uit. 

We maken een verzameling van rijke leeractiviteiten, weggezet in de gewenste periodes (bijvoorbeeld de periodes in één of twee schooljaren). Steeds staat het thema en de bijbehorende (sub)doelen per groep/periode centraal. Hier koppelen we relevante activiteiten, passend bij onderdelen van de Rijke Leeromgeving, aan. 

Het resultaat

Het resultaat is een verzameling van rijke leeractiviteiten per thema/periode, plus een planning in de relevante tijdsperiode (bijvoorbeeld een jaarplanning of tweejaren planning). 

De kosten

Omdat we programma’s op maat maken, hebben we hiervoor geen algemene prijs. We sturen je graag een passende offerte.

Programma-ontwikkeling kan vaak bekostigd worden vanuit ondersteuningsmogelijkheden (subsidie) voor het onderwijs, bijvoorbeeld CmK-gelden of vanuit School & Omgeving. 

Vaste programma's

Vaste programma's

Naast de programma’s op maat heeft Organiseermeer ook een aantal vaste programma’s ontwikkeld die scholen kunnen afnemen. 

De Jijlanden

Hoe kan ik helemaal mezelf zijn? Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Wie of wat heb ik daarvoor nodig? En in welke omgeving doe ik dat? De Jijlanden is een ontwikkelingsprogramma voor kinderen, ontwikkeld door Tante Ellen in samenwerking met Organiseermeer. Het geeft podium aan de talenten, drijfveren en dromen van kinderen. Waar bestaan ze uit? Om welke voorwaarden (veilige omgeving, basisbehoeften) vragen ze? En hoe kan de omgeving van het kind een optimale rol spelen in de verwezenlijking van ze?

Met de Jijlanden ontdekken kinderen op elk eiland hun eigen schat. Ze gaan steeds een laagje dieper in zichzelf. Aan het einde van het avontuur is hun schatkist gevuld. Dit programma richt zich op mens- en intermenselijke ontwikkeling in een rijke leeromgeving. Het combineert sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap, erfgoed en identiteit. Het programma is voor kinderen van groep 1 tot en met 8 (maar ook modulair aan te vragen) en wordt op maat aangepast op de kinderen die het avontuur gaan meemaken.

De Jijlanden heeft de vorm van een spel waar gedurende een heel schooljaar lang mee gewerkt kan worden. In de onderbouw ligt het accent meer op werken in de groep en in de bovenbouw steeds meer op het zelfstandig op ontdekking gaan. Het programma leent zich ook bij uitstek voor het inzichtelijk maken van talenten en krachten van kinderen voor bijvoorbeeld een portfolio.

Bestel de Jijlanden voor jouw school!

Thema's

Morgen gaat het beter

In dit programma gaan kinderen meer leren over de wijsheid van ouderen en het zijn van een goede voorouder. We ontwikkelden dit project, in samenwerking met Humberto Tan en Fotomuseum aan het Vrijthof Maastricht, naar aanleiding van het gelijknamige project van Humberto Tan, waarin hij 100 honderdjarigen interviewde en fotografeerde en waarmee hij een expositie had in het Fotomuseum.

Wanneer was u het gelukkigst in uw leven?
Bent u wel eens bang geweest in uw leven?
Heeft u nog dromen?
Wat heeft het leven u geleerd?

Het programma trapt af met een koffer die de kinderen moeten kraken. Komen ze achter de code, dan vinden ze allemaal clues die hen leidt naar een challenge. Om aan de challenge te werken krijgen de kinderen een fotografieworkshop en gaan ze op een inspiratiebezoek. Ze werken toe naar een pop-up expo op of in de buurt van de school.
Inclusief het boek ‘Morgen gaat het beter’ van Humberto Tan!

Ook meedoen aan Morgen Gaat Het Beter?

Thema's

Een aanpak voor Cultuureducatie met Kwaliteit

Onderwijs is erop gericht kinderen klaar te maken voor de toekomst. De toekomst vraagt om creatieve, innovatieve en ondernemende mensen. Kinderen die nu op onze school zitten, zijn degenen die over een aantal jaren de samenleving mee vorm gaan geven. Hoewel we niet weten hoe die samenleving eruit zal zien, zien we wel dat ontwikkelingen elkaar in een steeds hoger tempo opvolgen. Wat daarmee vaststaat, is dat kinderen moeten leren omgaan met veranderingen en nieuwe uitdagingen. En dat het dus van belang is, dat kinderen nu de tools aangereikt krijgen om de vaardigheden te ontwikkelen waarmee zij een positieve rol in de toekomstige samenleving kunnen gaan spelen.

Cultuureducatie en creativiteitsontwikkeling biedt een kader voor het aanrijken van deze tools en het ontwikkelen van vaardigheden als oorspronkelijk en creatief denken, de ontwikkeling van verschillende talenten, innovatief vermogen, ondernemerschap en het leren over elkaar, zichzelf en de wereld. Bij uitstek kansen om de leeromgeving van de school te verrijken.

Het ontwikkelen van een aanpak voor Cultuureducatie (met Kwaliteit) is een onderwerp waar Organiseermeer zeer ervaren in is. Gaat jullie school, bestuur, gemeente of culturele instelling aan de slag met cultuureducatie en zoeken jullie handvatten om een programma in te richten? Neem vrijblijvend contact op over de mogelijkheden. Denk onder andere aan de realisatie van jaarprogramma’s, verdiepingsprogramma’s aansluitend bij de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit of de ontwikkeling van een leerlijn kunstonderwijs of erfgoededucatie.

Ontdek de mogelijkheden voor CmK op jouw school!

Thema's

Een verrijkend programma voor wereldoriëntatie

In co-creatie met de school ontwikkelen we een jaar- of meerjarenprogramma voor verrijking van de wo-methode (bijvoorbeeld in relatie tot burgerschap, creativiteit, techniek of een combinatie daarvan). We volgen de volgende stappen:
  1. Inspiratie – de school ontvangt ideeën bij elk thema van de wo-methode. De ideeën zijn gevarieerd, waardoor er voldoende te kiezen valt. De school kiest welke ideeën het beste passen. Hiervoor kan eventueel een studiedag worden gepland, waarop we een creatieve werkvorm aanbieden om de ideeën te helpen kiezen.
  2. Verdieping – we inventariseren bij welke onderwijsinhoud (doelen) de ideeën moeten aansluiten en stemmen hierover af met school.
  3. Concretisering van idee naar activiteit – we betrekken makers voor het uitvoeren van ideeën of maken een aanpak om de ideeën (door de leerlingen of leerkracht) zelf uit te voeren. We vertalen het geheel van activiteiten naar een jaar- of meerjarenprogramma (eventueel met verschillende opties om per jaar uit te kiezen) en planning. Hierbij hoort ook dat we per activiteit een kostenindicatie maken.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw school?

Thema's

Kunnen jullie hulp gebruiken bij de ontwikkeling van een nieuwe visie of bij het herijken of versterken van jullie huidige visie? Zoeken jullie denkrichtingen om de leeromgeving op school rijker vorm te geven? Organiseermeer creëerde een ontwikkelformat waarmee we samen richting geven aan de Rijke Leeromgeving op jouw school.

Een visie op de Rijke Leeromgeving

Waarom Organiseermeer?

Hoe kunnen we je helpen?

Organiseermeer biedt een breed scala aan diensten, producten en tools die erop gericht zijn om schoolteams te inspireren, de werkdruk voor docenten te verlagen en zo de leer- en leefomgeving van kinderen en jongeren te helpen verbeteren. Daarbij is de identiteit van de school het vertrekpunt. Wij werken dan ook altijd op maat, kerndoelvolgend en in het verlengde van de werkwijze van de school.

Verrijkende
inspiratie
pakketten

voor een rijke leeromgeving

Onze inspiratiepakketten geven je inspiratie om je onderwijsthema’s vorm te geven vanuit verschillende invalshoeken.

Inspiratie

Het
Abonnement

Tot jullie dienst!

Van het uitwerken van lesmateriaal tot de volledige planning van activiteiten of gastlessen.

Werkdrukvermindering

Programma
ontwerp
op maat

leeraanbod en planning

Volledig uitgewerkte jaar- of deelprogramma’s passend bij de wensen en het curriculum van jouw school.

Programmaontwerp

Het
VisieLab

inspiratieSessies

In twee deelsessies komen we tot een visie op de Rijke Leeromgeving die aansluit bij de identiteit van jouw school.

Visieontwikkelng

Samen
blijven
leren

Professionalisering

Deskundigheidsbevordering

Organiseermeer verzorgt cursussen, werksessies en inspiratiedagen voor leerkrachten, scholen en schoolbesturen.

De
ToolKit

voor een rijke leeromgeving

Een “gereedschapskist” waarmee elke leerkracht, klas of leerling een Rijke Leeromgeving kan toveren.

toolkit

In ontwikkeling

De Organiseermeer

toolkit

Voor een Rijke Leeromgeving

De ToolKit is een fysieke ‘gereedschapskist’ waarmee elke leerkracht met de klas, groepjes leerlingen, of een leerling op zichzelf, instant een Rijke Leeromgeving kan toveren en aan de slag kunnen met aansprekende werkvormen. De Toolkit bevat een basispakket en kan worden uitgebreid met updates.

Ontvang nieuws over de ToolKit

Terugbelverzoek

De Rijke Leeromgeving

Een rijke leeromgeving is een onderwijsomgeving die een breed palet van leerervaringen en interacties biedt om de ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. In een rijke leeromgeving gaat leren verder dan alleen het overdragen van kennis. Het gaat juist om bijvoorbeeld praktisch leren, samenwerking, creativiteit en kritisch denken. Het creëren van een rijke leeromgeving draagt bij aan een inspirerend leerproces in en met “de echte wereld”.