Organiseermeer

Tools & Professionalisering

Tools & Professiona-lisering

Voor leerkrachten, schoolteams en besturen

Organiseermeer biedt cursussen en werkvormen die schoolteams, leerkrachten of schoolleiders helpen om vorm te geven aan een rijke leeromgeving.

Tools & Professionalisering

Voor leerkrachten, schoolteams en besturen

Organiseermeer biedt cursussen en werkvormen die schoolteams, leerkrachten of schoolleiders helpen om vorm te geven aan een rijke leeromgeving.

De
ICC+
cursus

Voor leerkrachten die ICC’er willen worden en een plan voor een rijke leeromgeving willen maken voor hun school.

In deze cursus worden leerkrachten geïnspireerd en meegenomen in de ontwikkeling van een aanpak voor cultuureducatie op hun school. De cursus wordt afgerond met een landelijk erkend certificaat, een plan van aanpak en een toolkit voor de school. 

De cursus bestaat uit 5 ontwikkelsessies waarin aan een cultuurbeleidsplan voor de school wordt gewerkt (op maat, individueel). De persoonlijke doelen van de deelnemer en de ontwikkeldoelen van de school staan centraal. Daarnaast zijn er 5 plenaire inspiratiesessies waarbij je andere aankomend ICC’ers ontmoet en samenwerkt rond een deelthema binnen cultuureducatie.de cursus volgen.

De ICC-cursus is een erkende bijscholing binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Lees meer
Bouw
sessies

Voor leerkrachten of schoolteams die op zoek zijn naar praktische tools om thema’s meer inspirerend te maken samen met de leerlingen.

We brengen creatieve denkkracht om de visie van de school om te zetten in concrete praktijk. In deze sessies gaan we samen aan de slag met creatieve werkvormen, met als resultaat inspirerende activiteiten voor de kids. Bouwsessies kunnen ook een onderdeel zijn van een studiedag.

Lees meer
Inspiratie
dagen

Een compleet georganiseerde en inspirerende dag voor de scholen van je stichting, waarin we inzoomen op het vormgeven van een Rijke Leeromgeving.

De inhoud van de dag kan in co-creatie tot stand komen, bijvoorbeeld gericht op speerpunten in strategisch beleid. Onderwerpen als samenwerken met kinderen, talentontwikkeling of ondernemerschap in onderwijs zijn ons niet vreemd. Denk bijvoorbeeld aan een afwisselend programma vol (spel)werkvormen, afgewisseld met inspirerende sprekers.

Lees meer
Problemen
oplossen
met kinderen

Kinderen worden omgetoverd tot een panel van onderwijsinspecteurs.

Door gebruik te maken van verschillende spelvormen worden zij gefaciliteerd om uitdagingen van school op te lossen. Dit kan ook op stichtingsniveau worden georganiseerd: panels van kinderen gaan uitdagingen van elkaars scholen oplossen. 

Thema’s: brainstormen met kinderen, talenten inzetten, probleemoplossend denken, organisatieontwikkeling, gemotiveerd leren, handelingsgericht werken, samenwerken aan succes.

Lees meer
Mijn
kracht
kompas

Waar bestaat volgens de leerlingen hun rijke leeromgeving idealiter uit om in hun kracht te kunnen komen?

Het krachtkompas helpt kinderen navigeren om hun krachten naar de oppervlakte te krijgen.

Lees meer

Een visie op de Rijke Leeromgeving

Kunnen jullie hulp gebruiken bij de ontwikkeling van een nieuwe visie of bij het herijken of versterken van jullie huidige visie? Zoeken jullie denkrichtingen om de leeromgeving op school rijker vorm te geven? Organiseermeer creëerde een ontwikkelformat waarmee we samen richting geven aan de Rijke Leeromgeving op jouw school.

Waarom Organiseermeer?

Hoe kunnen we je helpen?

Organiseermeer biedt een breed scala aan diensten, producten en tools die erop gericht zijn om schoolteams te inspireren, de werkdruk voor docenten te verlagen en zo de leer- en leefomgeving van kinderen en jongeren te helpen verbeteren. Daarbij is de identiteit van de school het vertrekpunt. Wij werken dan ook altijd op maat, kerndoelvolgend en in het verlengde van de werkwijze van de school.

Verrijkende
inspiratie
pakketten

voor een rijke leeromgeving

Onze inspiratiepakketten geven je inspiratie om je onderwijsthema’s vorm te geven vanuit verschillende invalshoeken.

Inspiratie

Het
Abonnement

Tot jullie dienst!

Van het uitwerken van lesmateriaal tot de volledige planning van activiteiten of gastlessen.

Werkdrukvermindering

Programma
ontwerp
op maat

leeraanbod en planning

Volledig uitgewerkte jaar- of deelprogramma’s passend bij de wensen en het curriculum van jouw school.

Programmaontwerp

Het
VisieLab

inspiratieSessies

In twee deelsessies komen we tot een visie op de Rijke Leeromgeving die aansluit bij de identiteit van jouw school.

Visieontwikkelng

Samen
blijven
leren

Professionalisering

Deskundigheidsbevordering

Organiseermeer verzorgt cursussen, werksessies en inspiratiedagen voor leerkrachten, scholen en schoolbesturen.

De
ToolKit

voor een rijke leeromgeving

Een “gereedschapskist” waarmee elke leerkracht, klas of leerling een Rijke Leeromgeving kan toveren.

toolkit

In ontwikkeling

De Organiseermeer

toolkit

Voor een Rijke Leeromgeving

De ToolKit is een fysieke ‘gereedschapskist’ waarmee elke leerkracht met de klas, groepjes leerlingen, of een leerling op zichzelf, instant een Rijke Leeromgeving kan toveren en aan de slag kunnen met aansprekende werkvormen. De Toolkit bevat een basispakket en kan worden uitgebreid met updates.

Ontvang nieuws over de ToolKit

Terugbelverzoek

De Rijke Leeromgeving

Een rijke leeromgeving is een onderwijsomgeving die een breed palet van leerervaringen en interacties biedt om de ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. In een rijke leeromgeving gaat leren verder dan alleen het overdragen van kennis. Het gaat juist om bijvoorbeeld praktisch leren, samenwerking, creativiteit en kritisch denken. Het creëren van een rijke leeromgeving draagt bij aan een inspirerend leerproces in en met “de echte wereld”.