Organiseermeer

Over Organiseermeer

Onderwijsondersteund centrum voor een rijke leeromgeving

Organiseermeer is een onderwijsondersteunend centrum dat helpt de de leer- en leefomgeving van kinderen en jongeren te verrijken. Dat doen we door schoolteams, maar ook door andere professionele instellingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren te ondersteunen. We inspireren, ondersteunen op het gebied van visie- en programmaontwikkeling en ontzorgen op een praktische manier.

Over Organiseermeer

Onderwijsondersteund centrum voor een rijke leeromgeving

Organiseermeer is een onderwijsondersteunend centrum dat de leer- en leefomgeving van kinderen en jongeren helpt te verrijken. We inspireren en ontzorgen schoolteams en andere professionele instellingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld op het gebied van visie- en programmaontwikkeling.

Een Rijke Leeromgeving voor alle kinderen

Organiseermeer helpt scholen en andere instellingen vorm te geven aan een Rijke LeeromgevingWe doen dat geïnspireerd door het gedachtengoed van verschillende educatieve denkers zoals Joanne Quinn, Joanne McEachen, Michael Fullan, Sir Ken Robinson, Peter Gray en verschillende educatieve stromingen: Deep Learning, het Finse onderwijsstelsel, Onderzoekend leren, vakoverstijgend werken en verhalend ontwerpen. 

Hoewel we geïnspireerd worden door het gedachtengoed van vooruitstrevende denkers, is het omgooien van het onderwijssysteem niet onze missie. We sluiten juist graag aan bij een bestaand concept of werkwijze op school, en kijken waar we kunnen verrijken. Dat kan in de concretisering, zowel op het gebied van visie als praktijk, vanzelfsprekend sterk verschillend per school. 

Inspiratie, werkdrukvermindering en zinvolle koppeling

Inspiratie, werkdruk-vermindering en zinvolle koppeling

Organiseermeer is een persoonlijke assistent voor het onderwijs en organisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We werken op maat, helpen je bij het ontwikkelen van je visie of een programma, zetten vakexperts in, leggen verrassende verbindingen en meer.

Hands-on
ondersteuning
voor de klas

Van het uitwerken van lesmateriaal tot de volledige planning van activiteiten of gastlessen. Alsof je een persoonlijke assistent voor de klas hebt.

Inspiratie &
creatieve
denkkracht

Ontwikkeling begint met nieuwe ideeën. Organiseermeer denkt mee en biedt frisse inspiratie die uitdaagt, prikkelt en op nieuwe gedachten brengt. 

Visie &
programma
ontwikkeling

Organiseermeer helpt bij het formuleren van een visie op de Rijke Leeromgeving en ontwikkelt leeromgevingverrijkende programma’s.

De
ToolKit

De ToolKit is een fysieke ‘gereedschapskist’ waarmee elke leerkracht met de klas, groepjes leerlingen, of een leerling op zichzelf, instant een Rijke Leeromgeving kan toveren.

Waarom we doen wat we doen

Alle kinderen verdienen een leer- en leefomgeving waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Waarin zij hun talenten kunnen verkennen, hun krachten mogen inzetten en hun identiteit kunnen ontdekken. Dáár willen wij ons steentje aan bijdragen. Dat doen we door schoolteams op alle mogelijke manieren te ondersteunen in het verrijken van de leeromgeving van kinderen en jongeren, op een manier die past bij de identiteit en de visie van de school. 

Omdat we in opdracht werken van een school of overkoepelend orgaan scholen, staan we altijd in dienst van het onderwijs zelf. We worden niet gesubsidieerd en ontvangen geen structurele financiering. Ondanks dat Organiseermeer dus ‘een commercieel bedrijf’ is, en geen stichting of organisatie die bijvoorbeeld uit subsidies of overheidsbijdrage(n) wordt gefinancierd, werken we met een hart voor het onderwijs en in bredere zin: een toekomstbestendige maatschappij. Daarom doen we wat we doen vanuit een sterke inhoudelijke basis, eerlijke samenwerking, tegen maatschappelijke tarieven en zonder onnodig hoog winstoogmerk.

In dienst van het onderwijs

Hoe kunnen we je helpen?

Organiseermeer biedt een breed scala aan diensten, producten en tools die erop gericht zijn om schoolteams te inspireren, de werkdruk voor docenten te verlagen en zo de leer- en leefomgeving van kinderen en jongeren te helpen verbeteren. Daarbij is de identiteit van de school het vertrekpunt. Wij werken dan ook altijd op maat, kerndoelvolgend en in het verlengde van de werkwijze van de school.

Verrijkende
inspiratie
pakketten

voor een rijke leeromgeving

Onze inspiratiepakketten geven je inspiratie om je onderwijsthema’s vorm te geven vanuit verschillende invalshoeken.

Inspiratie

Het
Abonnement

Tot jullie dienst!

Van het uitwerken van lesmateriaal tot de volledige planning van activiteiten of gastlessen.

Werkdrukvermindering

Programma
ontwerp
op maat

leeraanbod en planning

Volledig uitgewerkte jaar- of deelprogramma’s passend bij de wensen en het curriculum van jouw school.

Programmaontwerp

Het
VisieLab

inspiratieSessies

In twee deelsessies komen we tot een visie op de Rijke Leeromgeving die aansluit bij de identiteit van jouw school.

Visieontwikkelng

Samen
blijven
leren

Professionalisering

Deskundigheidsbevordering

Organiseermeer verzorgt cursussen, werksessies en inspiratiedagen voor leerkrachten, scholen en schoolbesturen.

De
ToolKit

voor een rijke leeromgeving

Een “gereedschapskist” waarmee elke leerkracht, klas of leerling een Rijke Leeromgeving kan toveren.

toolkit

Waarom Organiseermeer?

In ontwikkeling

De Organiseermeer

toolkit

Voor een Rijke Leeromgeving

De ToolKit is een fysieke ‘gereedschapskist’ waarmee elke leerkracht met de klas, groepjes leerlingen, of een leerling op zichzelf, instant een Rijke Leeromgeving kan toveren en aan de slag kunnen met aansprekende werkvormen. De Toolkit bevat een basispakket en kan worden uitgebreid met updates.

Ontvang nieuws over de ToolKit

Terugbelverzoek

De Rijke Leeromgeving

Een rijke leeromgeving is een onderwijsomgeving die een breed palet van leerervaringen en interacties biedt om de ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. In een rijke leeromgeving gaat leren verder dan alleen het overdragen van kennis. Het gaat juist om bijvoorbeeld praktisch leren, samenwerking, creativiteit en kritisch denken. Het creëren van een rijke leeromgeving draagt bij aan een inspirerend leerproces in en met “de echte wereld”.